Katalóg firiem nainternete.sk
pridané :
15.10.2014
Najlepšie a finančne najvýhodnejšie riešenie ako získať nový výťah je tzv. postupná modernizácia výťahu. Naše riešenie postupnej modernizácii výťahov je rozdelené do štyroch etáp. Každá etapa je zameraná na jednotlivé časti výťahu. Po ukončení...
pridané :
01.10.2014
Každé spoločenstvo vlastníkov bytov aj správcovské spoločnosti si určite kládli otázku, či je potrebné rekonštruovať výťah. Všetky výťahy postavené pred rokom 1990 spĺňali normy v tej dobe platné. Aktuálne platná norma na Slovensku STN EN 81-80...
pridané :
24.09.2014
Naša spoločnosť H&M lifts, s.r.o. sa zaoberá komplexným servisom v oblasti výťahovej techniky a to hlavne montáž výťahov, rekonštrukcia výťahov, modernizácia výťahov, servis a opravy výťahov. Pôsobíme v rámci celej Bratislavy a jej okolí. Komplexný...