Katalóg firiem nainternete.sk
Zdielať PR článok - Rekonštrukcia výťahu v súlade s platnými normami

Rekonštrukcia výťahu v súlade s platnými normami

pridané :
01.10.2014
Každé spoločenstvo vlastníkov bytov aj správcovské spoločnosti si určite kládli otázku, či je potrebné rekonštruovať výťah. Všetky výťahy postavené pred rokom 1990 spĺňali normy v tej dobe platné. Aktuálne platná norma na Slovensku STN EN 81-80 vymenováva bezpečnostné riziká jednotlivých komponentov a je veľká pravdepodobnosť, že staré výťahy túto normu nespĺňajú.

Preto naša spoločnosť H&M lifts s.r.o. ponúka kompletné rekonštrukcie výťahov. V rámci rekonštrukcie výťahu ponúkame výmenu komponentov ako sú vodidlá kabíny, vodidlá protiváhy, výťahové stroje, výťahové kabíny. Pri rekonštrukcii pôvodného výťahu môžeme niektoré komponenty zachovať, a iné pri rekonštrukcii výťahu musíme demontovať a vymeniť za nové. Pri rekonštrukcii výťahu je potrebné, aby vymenené časti už vyhovovali novým európskym normám. V prípade, že vykonáva rekonštrukciu naša firma, dostane od nás všetky informácie o použitých dieloch a ich bezpečnosti, kvalite, spoľahlivosti a v neposlednom rade o ich životnosti.

Kompletná rekonštrukcia výťahu od H&M lifts, s.r.o. prináša :

- odstránenie prevádzkových rizík
- podstatné zníženie poruchovosti výťahu
- výrazné zníženie en. nákladov oproti pôvodnému stavu až o 40%
- zväčšenie plochy a nosnosti kabíny výťahu
- výrazné zníženie hlučnosti prevádzkou výťahu
- bezpečnosť výťahu

Pred samotnou rekonštrukciou výťahu vykonávame obhliadku našimi technikmi, aby sme preverili aktuálny stav výťahu. Po preskúmaní stavu vám navrhneme možnosti, ako zlepšiť stav a bezpečnosť výťahu prostredníctvom jeho rekonštrukcie, modernizácie a dohodneme si kompletný presný rozsah prác.

Kontaktujte nás a začnite jazdiť bezpečným výťahom. Ponúkame finančne nenáročné riešenia pre rekonštrukciu, alebo postupnú modernizáciu výťahov.
kľúčové slová :
rekonštrukcia výťahov, rekoštrukcia výťahu, výťahy, výťah