Katalóg firiem nainternete.sk

nainternete.sk / Textová reklama

Textová reklama ktorá sa zobrazuje na hlavnej stránke a podstránkach katalógu

Naše typy

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
7 / 14 / 30 dní
čistý text bez grafiky hlavná stránka, podstránky katalógu max. 20 znakov 50€ / 80€ / 150€
Textová reklama ktorá sa zobrazuje na hlavnej stránke a podstránkach katalógu

Zľavy a akcie

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
7 / 14 / 30 dní
text + grafika hlavná stránka, podstránky katalógu max. 90 znakov
grafika 45 x 45px / jpg
70€ / 120€ / 180€
Reklamný PR článok ktorý na hlavnej stránke má krátky úryvok a po odkliku ma vlastnú stránku

Predstavujeme - PR článok

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
7 / 14 / 30 dní
PR článok + grafika hlavná stránka - úryvok
vlastná stránka - celý PR článok
max. 3000 znakov
1x grafika 185 x 175px / jpg
180€ / 360€ / 600€

nainternete.sk / Kategórie a podkategórie

Textová reklama ktorá sa zobrazuje len vo vybranej hlavnej kategórii.

Hlavné kategórie

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
30 dní
text + grafika konkrétna hlavná kategória katalógu max. 280 znakov
grafika 110 x 80px / jpg
70€
Textová reklama ktorá sa zobrazuje len vo vybranej podkategórii.

Podkategórie

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
30 dní
text + grafika konkrétna podategória katalógu max. 280 znakov
grafika 110 x 80px / jpg
40€

nainternete.sk / Banerová grafická reklama

Grafický baner ktorý sa zobrazuje na hlavnej stránke a podstránkach katalógu

Grafika - podfarbenie

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
7 / 14 / 30 dní
grafický baner / jpg hlavná stránka, podstránky katalógu podľa dohody 450€ / 900€ / 1400€
Grafický baner ktorý sa zobrazuje na hlavnej stránke a podstránkach katalógu

TOP box

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
7 / 14 / 30 dní
grafický baner hlavná stránka, podstránky katalógu 300 x 300px
jpg / swf
200€ / 350€ / 700€
Grafický baner ktorý sa zobrazuje na hlavnej stránke a podstránkach katalógu

DOUBLE TOP box

 
Formát reklamy Umiestnenie reklamy Rozmery reklamy Cena bez DPH
7 / 14 / 30 dní
grafický baner hlavná stránka, podstránky katalógu 300 x 600px
jpg / swf
300€ / 520€ / 900€