Katalóg firiem nainternete.sk
Registrácia užívateľa
Meno užívateľa:

* minimálne 4 znaky
Informácie ako správne vyplniť formulár
Registračný email:
Prihlasovacie heslo:

* minimálne 6 znakov
Informácie ako správne vyplniť formulár
Overenie hesla:
Kontrolná otázka:
Informácie ako správne vyplniť formulár
Kontrolná odpoveď:

* minimálne 4 znaky
Spambot ochrana:
Nie je to čitateľné?
Zmena textu.
* Údaje o užívateľovi niesu zverejňované v katalógu firiem. Slúžia iba na prihlásenie do Vášho účtu pre
kompletnú správu firemných údajov.
Informácie k registrácii užívateľa
Meno užívateľa
Meno užívateľa sa zobrazuje po prihlásení a neslúži na prihlásenie. Minimálna dĺžka mena je : 4 znaky
Registračný email
Slúži na prihlásenie do katalógu firiem. Prosím uvádzajte platnú a hlavne funkčnú emailovú adresu. Na túto adresu Vám bude poslaný verifikačný link pre potvrdenie užívateľa. Po verifikovaní užívateľa budete môcť pokračovať v registrácii firmy.
Prihlasovacie heslo a jeho overenie
Slúži na prihlásenie do katalógu firiem.

Heslo musí obsahovať
- písmená bez diakritiky [ a-z A-Z ]
- minimálne jedno číslo [ 0-9 ]
- minimálna dĺžka hesla je : 6 znakov
Kontrolná otázka a odpoveď
Slúži iba v prípade že budete požadovať zaslanie prihlasovacích údajov. Vyberte si jednu z otázok a napíšte odpoveď. Minimálna dĺžka odpovede je : 4 znaky
Výpis možných chýb pri vypĺňaní a odoslaní formuláru
CHYBA : Meno užívateľa
- nevyplnili ste meno užívateľa
- minimálna dĺžka mena je : 4 znaky
CHYBA : Registračný email
- email je neplatný. Zadajte platný email
- užívateľ s takýmto emailom už existuje. Zadajte iný email.
CHYBA : Prihlasovacie heslo a jeho overenie
- nevyplnili ste heslo pre prihlásenie do katalógu
- musí obsahovať písmená bez diakritiky [ a-z A-Z ]
- minimálne jedno číslo [ 0-9 ]
- minimálna dĺžka hesla je : 6 znakov
- heslo sa nezhoduje s napísaným v poli overenie hesla
CHYBA : Kontrolná otázka a odpoveď
- nevybrali ste si kontrolnú otázku
- nevyplnili ste odpoveď na kontrolnú otázku
- minimálna dĺžka odpovede je : 4 znaky
CHYBA : Text z vygenerovaného obrázku - spambot ochrana
- nevyplnený alebo zle opísaný spambot text
Postup registrácie firmy
Registrácia užívateľa
Registrácia
užívateľa
Overenie emailovej schránky
Overenie emailovej
schránky
Vytvorenie firemného profilu
Vytvorenie firemného
profilu
Informácie k registrácii užívateľa
Vyplňte prosím nasledovný formulár pre registráciu užívateľa.

Hneď ako zbehne registrácia a overenie emailovej adresy budete môcť pokračovať v registrácii firmy a zaradiť ju do katalógu firiem.